Dietna prehrana v vrtcu

Vrtec otrokom, ki zaradi različnih bolezni potrebujejo posebno prehrano, omogoča varno dietno prehrano. Otroci imajo najpogosteje alergijo ali intoleranco na posamezne sestavine živil, ki z leti pogosto izzveni. Uvedba dietne prehrane je mogoča s potrdilom otrokovega izbranega zdravnika, ki ga starši predložijo vrtcu. Načrtovanje dietnega jedilnika izhaja v čim večji meri iz osnovnega jedilnika z namenom, da je jed po okusu in videzu čim bolj podobna jedi ostalih otrok. Otrok z dietno prehrano zaradi svoje bolezni ne sme biti stigmatiziran; tako kot vrstnikom se mu omogoči sodelovanje v vseh dejavnostih. Za zagotavljanje ustrezne diete je pomembno sodelovanje med strokovnimi delavci vrtca, starši, pediatrom in kliničnim dietetikom. Seznanite vodjo prehrane z otrokovo dieto, prinesite potrdilo otrokovega izbranega zdravnika in redno obveščajte vrtec o spremembah zdravstvenega stanja otroka v povezavi z dieto.

Accessibility
Scroll to Top