VPIS OTROKA

Veseli nas, da razmišljate o vpisu vašega otroka v naš vrtec. Otroka vpišete tako, da oddate vlogo za vpis in jo prinesete osebno v vrtec ali pošljete po pošti.

Razpis za vpis otrok v vrtec imamo predvidoma v mesecu marcu. Če je otrok več, kot imamo prostih mest v vrtcu, se sestane komisija za sprejem otrok, ki vse vloge točkuje po kriterijih, določenih v Pravilniku o sprejemu otrok v enoto vrtec pri OŠ Hajdina. Starši ste o poteku razpisa ter o poteku vpisa obveščeni po pošti.

PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V ENOTO VRTEC PRI OŠ HAJDINA

Accessibility
Scroll to Top