Predstavitev

Vrtec Najdihojca Hajdina posluje od 1. septembra 2010 in se ponaša z osmimi igralnicami poimenovanimi po barvah mavrice. Rdeči, oranžni, rumeni, zeleni, modri in vijolični smo dodali še belo ter roza igralnico. Smo vrtec pri osnovni šoli, kar oboji dojemamo kot veliko prednost in zato odlično sodelujemo. Že naši najmlajši otroci se tedensko sprehodijo do telovadnice, v naslednjih letih pa ob različnih dejavnostih spoznajo še več šolskih prostorov, učiteljev in opazujejo učence med dejavnostmi. Slednji nas zelo radi obiščejo tudi v vrtcu, kjer se z otroki včasih prosto igrajo, še večkrat pa, v sodelovanju z učitelji, organiziramo dejavnosti, ob katerih se oboji veliko naučijo in razvijajo prijateljske vezi.

Sodelovanje med vrtcem in šolo se kaže tudi v tem, da si zadajamo cilje in prednostne naloge, ki so povezani. V vrtcu začnemo z majhnimi, a odločnimi koraki, v šoli pa znanje poglabljajo in nadgrajujejo.

V šolskem letu 2023/24 smo zakorakali na pot FIT pedagogike in si zadali prednostno nalogo FIT UČENJE ZA ŽIVLJENJE. FIT International je mednarodni projekt, ki ima za glavni cilj spodbuditi otroke in mladostnike h gibalnim/športnim dejavnostim, učitelje in vzgojitelje pa s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremiti z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata v svoje igralnice in učilnice – neodvisno od starosti otrok in predmetnega področja, ki ga poučujejo. FIT pedagogika postavlja v ospredje učenje v gibanju, gibanje skozi igro in funkcionalno raven znanja. V vseh igralnicah vrtca se tako odvijajo dejavnosti s FIT aktivnimi metodami. Že od septembra potekajo v igralnicah 1. starostnega obdobja (od 1 do 3 leta) FIT gibalnice, pri katerih športna pedagoginja, v sodelovanju z vzgojiteljicami, izvaja še dodatne gibalne aktivnosti.

Pridno izkoriščamo naravo v neposredni bližini vrtca in otrokom omogočamo vsakodnevno bivanje na svežem zraku. Vrtčevsko igrišče, športna igrišča, travniki in gozd nam dajejo ogromno možnosti in priložnosti za raziskovanje in učenje. Društva in posamezniki v naši občini so zmeraj pripravljeni na sodelovanje z nami, nam pa ni tuje se podati še dlje in raziskovati kraje in ljudi zunaj naše občine.

Zaposleni smo izjemno povezani, ogromno sodelujemo in hodimo z ramo ob rami do skupnega cilja: videti iskrice v očeh vseh »naših« otrok. Želimo, da so otroci, ki so nam jih starši zaupali v varstvo, zadovoljni, razvijajoči, iskrivi, radovedni in razmišljujoči in da čutijo, da nam je mar zanje, da jih imamo radi.

Accessibility
Scroll to Top