Svetovalna služba

SVETOVALNA SLUŽBA

SVETOVALNA DELAVKA: Urška Medved

E-pošta: urska.medved@os-hajdina.si

TEL.: 02 788 12 60 (tajništvo šole); 02 788 12 72 (pisarna vrtca); 040 329 531

Uradne ure:PON: 9.30 – 11.15; 13.00 – 14.00 TO: 9.40 – 10.20 SRE: 12.10 – 14.00 ČET: 9.30 – 11.15 in/ali po dogovoru izven uradnih ur

OPIS SVETOVALNE SLUŽBE V VRTCU:

Osnovna področja dela svetovalne službe v vrtcu so svetovalno delo z otroki, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, starši in družinami, vodstvom vrtca in zunanjimi ustanovami.

Na svetovalno službo v vrtcu se lahko obrnete, ko imate vprašanja o:

  • pripravi otroka ob vključitvi v vrtec,
  • vzgoji otroka in otrokovem razvoju,
  • odložitvi šolanja ali ob prehodu otroka v šolo,
  • kako se z otrokom pogovoriti o težkih situacijah v družini (ob izgubi bližnjega družinskega člana, ob razvezi, selitvi…),
  • možnostih pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju,
  • postopkih nudenja dodatne strokovne pomoči otroku
  • in drugih temah in situacijah, ki se navezujejo na otroka in družino.
Accessibility
Scroll to Top