Obogatitvene dejavnosti

Obogatitveni program je namenjen obogatitvi vsakodnevnega dela. Izvajajo ga vzgojiteljice, zaposleni na OŠ Hajdina ter nekatera društva. Te dejavnosti izvajamo v dopoldanskem času oz. v času poslovanja vrtca.

IGRALNE URICE ANGLEŠČINE

V sodelovanju z učiteljico iz osnovne šole Hajdina se bodo otroci bele in rdeče igralnice srečevali s prvimi angleškimi besedami. Učiteljica bo Tamara Kerman.

LUTKOVNO GLEDALIŠKE PREDSTAVE

S predstavami se nam bodo v vrtcu predstavili otroci vključeni v vrtec (otroci za otroke), člani in članice Otroške gledališke skupine Skorba ter vzgojiteljice vrtca. Predstave so namenjene vsem otrokom vrtca. Načrtujemo še obisk gledališke skupine KU KUC.

MAVRICA RAJA

Strokovna delavka bo ob pomoči pripravnice vodila dodatno dejavnost, v kateri enkrat tedensko otroci prepevajo, plešejo in se igrajo gibalno rajalne igre. Ob koncu šolskega leta se bodo predstavili na zaključni prireditvi vrtca, med letom pa še ob kakšni posebni priložnosti. Mavrica raja je namenjena otrokom rdeče in bele igralnice (po predhodni prijavi).

SPROSTITVENE MINUTKE

Strokovni delavke vodijo dodatno dejavnost, v kateri vsaka dva tedna izmenjaje vodijo aktivnosti sproščanja v igralnicah (vijolična – modra, zelena – rumena).

PRAVLJIČNI OBISK

Strokovna delavka bo 2-krat obiskala vsako igralnico in predstavila pravljice. V svojo dejavnost bo vključevala lutke in druga sredstva, ki bodo pravljični obisk naredila še bolj poseben.

POPOTNA TORBA

Strokovne delavke bodo za svojo igralnico pripravile popotno torbo, ki bo vez med vrtcem in družino otrok. V popotni torbi se bo našlo marsikaj zanimivega: od ninic, do lutk, družabnih iger, knjig s posebnimi vsebinami … Otroci vseh igralnic bodo popotno torbo vsaj enkrat letno odnesli domov, kjer bodo skupaj s svojimi starši brali, se igrali, ustvarjali – odvisno od vsebine in navodil strokovnih delavk. Otroci bodo nahrbtnik odnesli domov ob ponedeljkih in ga vrnili v petek.

CICI VESELA ŠOLA

Je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revije Cicido. Prispevki so vsak mesec napisani pregledno, tematike so zanimive, aktualne. Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu, na katerem rešujejo zabavne vprašalnike. Vsak otrok, ki sodeluje na ciciveselošolskem dnevu v svoji skupini, dobi Cici pohvalo – posebno diplomo z Modrim medvedkom. Otroci si lahko pri reševanju nalog med seboj pomagajo.

TABOR ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Za predšolske otroke rdeče in bele igralnice bomo ponovno organizirali tridnevni tabor v Logarski dolini. V penzionu Na razpotju bodo preživeli tri dni ob pestrih, zanimivih in poučnih aktivnostih, hkrati pa naredili pomemben korak za svojo lastno samopodobo. Strošek tabora krijejo starši, del stroškov prevoza krije šolski sklad.

NOČITEV V VRTCU

Predšolski otroci rdeče in bele igralnice preživijo eno noč v vrtcu. Na popoldan pred nočitvijo so organizirane različne aktivnosti in izlet, zvečer tudi sprehod z lanternami. Strošek dodatnih aktivnosti krijejo starši.

GIBALNA VSESTRANOST – NOGOMETNI VRTEC

Otroci rdeče in bele igralnice bodo, po predhodnem soglasju staršev, vključeni v projekt pod okriljem NZS in domačega športnega društva. Dejavnost se bo izvajala 1x tedensko v telovadnici šole ali na prostem. Otroci bodo usvajali osnovne gibalne koncepte z žogo, se igrali razne elementarne igre, igre z žogo in spoznavali osnove nogometa. Nogometni vrtec bodo vodili trenerji Golgeter šole ZŠD Hajdina.

FIT GIBALNICA

Otroci štirih oddelkov 1. starostnega obdobja bodo 2 x v tednu aktivno sodelovali v novi nadstandardni športni dejavnosti. Pod mentorstvom športne pedagoginje Tjaše Ašanin Gole in ob spremstvu vzgojiteljic bodo še dodatno razvijali osnovne gibalne sposobnosti. Dejavnost je plačljiva, vključeni bodo otroci glede na prijavo s strani staršev.

Accessibility
Scroll to Top